Приводи систем керування

Викладач: Савченко Ігор Дмитрийович
Рік видання: 2019
Автор: Савченко І.Д.
Спеціалізація:

173 Авіоніка

173 Авіоніка

Опис:
Розглянуто відомості про склад, осно-вні характеристики і принципи побу-дови аналогових приводів систем ке-рування, властивості і характеристики електроприводів з двигунами постій-ного і змінного струмів, принципи їх керування

[скачано: 5]