Збурений рух ракети у боковій площині без врахування інерції регу-лятора, коливань палива та гнучкості корпусу

Викладач: Авдєєв Вольт Васильович
Рік видання: 2018
Автор: Авдєєв В.В.
Спеціалізація:

173 Авіоніка

173 Авіоніка

Опис:
Розглянута модель збуреного руху ра-кети-носія у боковій площині без вра-хування інерції регулятора, коливань палива та гнучкості корпусу

[скачано: 3]