Сучасний стан антропогенної трансформації екосистем степового Придніпров’я:

Викладач: Лихолат Юрій Васильович
Предмет: монографії
Рік видання: 2019
Автор: Лихолат Ю. В., Хромих Н. О., Дідур О. О., Оковитий С. І., Матюха В. Л., Савосько В. М., Лихолат Т. Ю.
Спеціалізація:

091 Біологія. Магістр Біологія

101 Екологія

Опис:
Розглянуто чинники та наслідки трансформації природних ландшафтів у межах степового Придніпров’я. Установлено закономірності процесів синантропізації та адвентизації рослинності у флорі Дніпропетровщини. Приділено увагу динаміці складу синантропної рослинності агроценозів області. Визначено інвазійні тенденції адвентивних деревних та чагарникових рослин. Висвітлено роль кліматичних змін у зростанні інвазійності деревних видів (на прикладі видів роду Ulmus L.) та з’ясовано тренд збільшення чисельності спонтанних угруповань цих рослин. Показано особливості техногенної трансформації рослинного покриву території Західного Донбасу та стану деревних фітоценозів Криворіжжя. Для спеціалістів у галузі екології, біології, студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.

[скачано: 13]