Завдання до курсових робіт з дисцип-ліни Цифрові системи передачі. Кана-лоутворення в мережах ЦСП

Викладач: Чашка Юрій Михайлович
Рік видання: 2018
Автор: Чашка Ю.М.
Спеціалізація:

172 Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Опис:
Приведені завдання до курсових робіт з дисципліни Цифрові системи пере-дачі. Каналоутворення в мережах ЦСП