НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “БІОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ГІДРОБІОНТІВ”

Викладач: Єсіпова Наталья Борисівна
Рік видання: 2019
Автор: Єсіпова Н.Б., Шарамок Т.С.
Спеціалізація:

091 Біологія. Магістр Біологія

Опис:
Надані відомості щодо типів інкубаційних апаратів та особливостей інкубації різних видів риб і водних безхребетних. Для студентів біолого-екологічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, що вивчаються за освітньою програмою «Системна біологія та гідробіоресурси»

[скачано: 8]