Генетичні алгоритми розв’язання оптимізаційних задач та їх застосування

Викладач: Кісельова Олена Михайлівна
Рік видання: 2001
Автор: Кісельова О.М., Гарт Л.Л., Фірсов О.Д.
Спеціалізація:

6.040303 Системний аналіз

Опис:

Наведені загальні принципи побудови генетичних алгоритмів, розглянуто їх застосування до розв’язування конкретних оптимізаційних задач: буліва рівняння, задачі пошуку максимуму функції, задачі відновлення функції за її значеннями, задачі комівояжера та задачі складання  розкладу з частковим порядком виконання робіт. Наведені постановки завдань до лабораторних робіт для самостійного виконання студентами

[скачано: 83]