Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма "Публічне управління та адміністрування", магістр, Мудриєвська Л.М., 2019

Опис: