Навчально-методичний посібник по дипломному проектуванню зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» (спеціалізація «Ракетні та космічні комплекси»)

Викладач: Шевцов Василь Юхимович
Рік видання: 2019
Автор: В.Ю. Шевцов
Спеціалізація:

134 Авіаційна і ракетно-космічна техніка (бакалавр)

134 Авіаційна і ракетно-космічна техніка (магістр)

Опис:
Запропонований користувачам посібник виконано у вигляді послідовного набору алгоритмів, побудованих за наступним планом: мета розрахунку, перелік робіт, вихідні дані і обмеження на проектування, блок-схема алгоритму розрахунку, додаткова інформація, що представлена у вигляді формул, таблиць, графіків та інших даних. Така побудова дозволяє формалізувати основні розділи загальної частини проекту в рамках САПР, що дає можливість реалізувати їх на ЕОМ.

[скачано: 12]