Навчально-методичний посібник по курсовому проектуванню зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціалізація «Ракетні та космічні комплекси» та за напрямом

Викладач: Шевцов Василь Юхимович
Рік видання: 2019
Автор: Шевцов В.Ю.
Спеціалізація:

134 Авіаційна і ракетно-космічна техніка (магістр)

Опис:
Запропонований користувачам посібник виконано у вигляді послідовного набору алгоритмів, побудованих за наступним планом: мета розрахунку, перелік робіт, вихідні дані і обмеження на проектування, блок-схема алгоритму розрахунку, додаткова інформація, що представлена у вигляді формул, таблиць, графіків та інших даних. Така побудова дозволяє формалізувати основні розділи загальної частини проекту в рамках САПР, що дає можливість реалізувати їх на ЕОМ.

[скачано: 10]