Навчальний план за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрнування, освітня програма "Публічне управління та адміністрування" на 2019/20 н.р. (денна форма навчання) другий (магістерський) рівень

Викладач: Мудриєвська Людмила Михайлівна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор:
Спеціалізація:

281 Публічне управління та адміністрування

Опис: