Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма "Публічне управління та адміністрування", магістр, Мудриєвська Л.М.,Грабильнікова О.А., 2019

Викладач: Мудриєвська Людмила Михайлівна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Мудриєвська Л.М., Грабильнікова О.А.
Спеціалізація:

281 Публічне управління та адміністрування

Опис:

[скачано: 1]