Подільність цілих чисел і пов’язані з нею задачі

Викладач: Лескевич Тетяна Юріївна
Рік видання: 2019
Автор: Пасько А.М.
Спеціалізація:

014.04 Середня освіта (Математика)

Опис:
У посібник уміщено основну теорему арифметики (про розклад цілих чисел на прості множники), ретельно доведену на елементарному, доступному для школярів рівні. Розглянуто алгоритм Евкліда пошуку найбільшого спільного дільника, і метод розв’язання лінійних діофантових рівнянь, що ґрунтується на цьому алгоритмі. В кінці посібника міститься низка цікавих задач на цілі числа, розв’язання яких передбачає застосування різних властивостей цілих чисел, пов’язаних із подільністю.