ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ФРЕЙМУ FINANCIAL ACTIVITY У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Викладач: Сафонова Наталія Анатоліївна
Рік видання: 2017
Автор: Глухова Л. О.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис: