СТИСЛИЙ ТЕКСТ У СУЧАСНОМУ ЕКСПРЕСИВНОМУ ДИСКУРСІ

Викладач: Семешко Ніна Михайлівна
Рік видання: 2017
Автор: Лисенко Н. О.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис: