НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТІВ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ЯК ОСНОВНУ ІНОЗЕМНУ, В РАМКАХ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТОДИКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Викладач: Буділова Олександра Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Лук'яненко Л. М.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис: