ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЯК ГІПЕРТЕКСТ

Викладач: Єгорова Ганна Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Станкевіч О. І.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис: