Опыт описания синтаксических связей слов в терминах логических отношений

Викладач: Меньшиков Ігор Іванович
Рік видання: 2019
Автор: Меньшиков І.І.
Спеціалізація:

035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська

Опис:
Лінгвістика. Лінгвокультурологія. – Том 13. – 2019. – С. 115-129.