TRANSLATION PECULIARITIES OF L. MORIARTY’S NOVEL “THE HUSBAND’S SECRET”

Викладач: Шишкіна Ірина Василівна
Рік видання: 2018
Автор: Шишкіна І. В.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис: