Посібник до вивчення курсу "Психологізм в українській літературі ХХ-ХХI ст."

Викладач: Гонюк Олександра Валеріївна
Рік видання: 2018
Автор: Гонюк О.В.
Спеціалізація:

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Наведені відповідні навчальній програмі опорний конспект лекцій та інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів, що включають індивідуальні семестрові завдання, методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, тексти, необхідні для прочитання, завдання поточного та семестрового контролю. Для магістрів-філологів денного та заочного відділень Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

[скачано: 11]