Навчальний посібник з вивчення курсу “Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття”

Викладач: Гонюк Олександра Валеріївна
Рік видання: 2018
Автор: Гонюк О.В.
Спеціалізація:

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Подається мета, завдання дисципліни “Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.”. Уміщені елементи теорії літератури, теми практичних занять, індивідуальних та самостійних робіт. Завдання для перевірки знань студентів дозволять розвинути творче ставлення до опанування курсу. Для студентів-філологів денного та заочного відділень університету.

[скачано: 30]