Науково-фантастичний роман В. Єшкілєва "Тінь попередника" в координатах масової літератури

Викладач: Пасько Ірина Володимирівна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Пасько І.В.
Спеціалізація:
Опис:
Пасько І. В. Науково-фантастичний роман В. Єшкілєва «Тінь попередника» в координатах масової літератури / І. В. Пасько // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. праць / Ред. кол.: Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпро: Ліра, 2017. – Вип. 21. – С. 105–113. У статті йдеться про жанрові особливості роману В. Єшкілєва «Тінь попередника» як зразка так званої космічної опери. Відзначено ознаки цього жанру як такого, коротко окреслено його еволюцію та межі використання цього терміна в статті. Завдяки осмисленню жанрової специфіки роману «Тінь попередника» на рівні сюжету, зокрема фабульних кліше масового мистецтва, проблематики, розгорнутої в ньому концепції майбутнього, образів персонажів, з’ясовано, що цей твір В. Єшкілєва є явищем сучасної української масової літератури. Ключові слова: В. Єшкілєв, космічна опера, масова література, наукова фантастика, фабульний штамп.

[скачано: 2]