Жанрова дифузія в романі Я. Мельника "Маша, або Постфашизм"

Викладач: Пасько Ірина Володимирівна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Мирошниченко А.О, Пасько І.В.
Спеціалізація:
Опис:
Мирошниченко А. О., Пасько І. В. Жанрова дифузія в романі Я. Мельника «Маша, або Постфашизм» / А. О. Мирошниченко, І. В. Пасько // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. праць / Ред. кол.: Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпро: Ліра, 2017. – Вип. 21. – С. 97–105. У статті розглянуто явище жанрової дифузії в романі Ярослава Мельника «Маша, або Постфашизм» в контексті його тематики й ідейного навантаження. Окреслено коло дискусійних питань щодо генологічних особливостей названого роману, у якому наявні ознаки антиутопії, дистопії, роману-перестороги, альтернативної історії та трилеру. Відзначено, що жанрові риси двох останніх виявляються у творі лише почасти, натомість «застережний» пафос роману виявляється завдяки розвитку тематики, характерної для антиутопії. Висвітлено характер актуалізації мотивів перестороги, зумовленої наявністю у творі публіцистичних жанрових вставок, які функціонують як один з виявів дифузії; скорельованої на створення широкої картини буття соціуму, історії його становлення й динаміки зміни суспільної думки в часи світоглядної кризи. Ключові слова: антиутопія, альтернативна історія, дистопія, жанрова дифузія, жанровий синтез, Я. Мельник, трилер.

[скачано: 1]