Жанрово-стильовий поліфонізм роману В. Лиса "Камінь посеред саду"

Викладач: Гонюк Олександра Валеріївна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Гонюк О.В.
Спеціалізація:
Опис:
Гонюк О. В. Жанрово-стильовий поліфонізм роману В. Лиса «Камінь посеред саду» / О. В. Гонюк// Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. праць / Ред. кол.: Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпро: Ліра, 2018. – Вип. 23. – С. 13–18. У статті розглянуто жанрово-стильовий поліфонізм роману В. Лиса «Камінь посеред саду», визначено специфіку поєднання жанрових ознак філософського роману та детективу з елементами психологізму й містики. Виявлено жанрово-стильові домінанти твору: жанрові модифікації, відображення внутрішнього світу особистості, мозаїчність сюжету, фрагментація оповіді, інтертекстуальність, гра з читачем. Поліфонія стилю висвітлюється на ідейно-тематичному та наративному рівнях, виявляється специфіка творення образів. Ключові слова: поліфонія жанру, філософський роман, екзистенційні мотиви, наративна структура, інтертекстуальні вкраплення.

[скачано: 4]