Жанрово-стильові особливості роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія"

Викладач: Гонюк Олександра Валеріївна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Гонюк О.В.
Спеціалізація:
Опис:
Гонюк О. В. Жанрово-стильові особливості роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія» / О. В. Гонюк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. праць / Ред. кол.: Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпро: Ліра, 2017. – Вип. 21. – С. 70–76. У статті розглянуто жанрово-стильові особливості роману С. Андрухович «Фелікс Австрія». Виявлено жанровий синкретизм твору, зокрема поєднання ознак мелодрами, дамського, історичного, психологічного роману й детективу. Досліджено такі засоби творення історичного хронотопу та передачі колориту доби початку ХХ ст., як детальні описи станіславівських помешкань і вулиць, тогочасної моди, культурних заходів, що свідчать на користь жанровизначення твору як історіографічного метароману. Ключові слова: історіографічний метароман, постмодернізм, історичні реалії, психологізм, жіноча суб’єктивність, алюзійність.

[скачано: 17]