Постмодерністська література мандрів: персонаж, трансгресія, жанр

Викладач: Кропивко Ірина Валентинівна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Кропивко І.В.
Спеціалізація:
Опис:
Кропивко І. В. Постмодерністська література мандрів: персонаж, трансгресія, жанр / І. В. Кропивко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Вип. 1 (39). – 2018. – С. 99–104. Актуальність: література мандрів залишається «модною темою» в сучасній літературі, але змінює свої поетикальні особливості. Мета статті: на матеріалі творів українських і польських письменників- постмодерністів виявити специфіку персонажа-мандрівника й світу, що ним осягається, а також жанрові моделі текстів-подорожей. З’ясовано, що комунікація між наратором і його Іншим під час подорожі встановлюється не на рівні набутих знань про себе і світ, а завдяки витворенню спільного досвіду екзистування. Трансгресивна специфіка репрезентації пізнаваного світу зумовлена неможливістю чіткого розмежування внутрішнього й зовнішнього вимірів екзистенції наратора й читача. Художню літературу про подорож за жанровими патернами поділено на тревелог, подорожні нотатки та художні твори, у яких домінує мотив мандрів. У подальшому варто було б дослідити транс- гресивні прояви в постмодерністській літературі мандрів, пов’язані з описом мандрівного досвіду автора-наратора.

[скачано: 3]