Гендерно-психологічні аспекти української лірики ХХ століття

Викладач: Шаф Ольга Вольтівна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Шаф О.В.
Спеціалізація:
Опис:
1. Шаф О. В. Гендерно-психологічні аспекти української лірики ХХ століття: монографія. – Київ: ВЦ «Просвіта», 2019. – 608 с. У монографії розглянуто вітчизняну лірику ХХ століття крізь гендерно-психологічну призму, окреслено основні параметри маскулінного / фемінінного художнього мислення та поетикальної техніки. Спираючись на здобутки гендерних студій соціологічного та психологічного спрямування в окресленні специфіки маскулінного та фемінінного життєвих профілів, автор студій диференціює ідентифікаційну, рефернеційну, сенсожиттєву політики маскулінної / фемінінної ліричної свідомості в тематичних сферах тілесності, дочірнього / синівського ставлення до материнської та батьківської фігур, сенсожиттєвих стимулів та перспективи смерті. У монографії також систематизовано теоретичні засади гендерного літературознавства, запропоновано методологію гендерно-психологічного вивчення лірики, висвітлено панораму вітчизняної гендерної культури ХХ століття. Для науковців-філологів, викладачів, студентів гуманітарного профілю, усіх, хто цікавиться історією вітчизняного письменства ХХ століття, його гендерними, психологічними аспектами.