Саття "Понятие «Цзинцзе» (jingjie) в философско-эстетической мысли Китая и особенности его перевода "

Викладач: Черниш Наталія Олексіївна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Черниш Н.О.
Спеціалізація:
Опис:
Стаття "Понятие «Цзинцзе» (jingjie) в философско-эстетической мысли Китая и особенности его перевода" . Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. Випуск 2. Класичний приватний університет, с. 75-80 .База даних Index Copernicus.