"Лингвоэстетические параметры образа дикого гуся в классической китайской поэзии "

Викладач: Ліпіна Вікторія Іванівна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Ліпіна В.І.
Спеціалізація:
Опис:
Лингвоэстетические параметры образа дикого гуся в классической китайской поэзии / Проблеми загального і слов’янського мовознавства – Дніпро : ЛІРА, 2018. – №1. – С. 59–65, У фахових виданнях України кат. Б.