Evolution of Yi’an style (易安體): tradition and innovation

Викладач: Дащенко Ганна Володимирівна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Дащенко Г.В.
Спеціалізація:
Опис:
Dashchenko H. Evolution of Yi’an style (易安體): tradition and innovation / H. Dashchenko // The Silk Road. – Sofia, 2018. – Рр. 329–335. Видана за кордоном.