Фразеологія мови історичного роману Раїси Іванченко "Гнів Перуна"

Викладач: Кедич Тетяна Володимирівна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Кедич Т.В.
Спеціалізація:
Опис:
Кедич Т.В. Фразеологія мови історичного роману Раїси Іванченко "Гнів Перуна" / Т.В. Кедич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна". - Острог, 2017. - Вип. 64. - С. 151-154. Досліджено особливості функціонування загальномовних сталих сполучень слів в історичному романі «Гнів Перуна», зокрема фразеологічних одиниць, організованих за моделлю підрядних і сурядних словосполучень. Виявлено, що найчисельнішою є структурно-граматична група дієслівних та прислівникових фразем, а менш уживаною – іменникових. Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразема, дієслівні, іменникові, прислівникові фразеологізми.

[скачано: 1]