СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «ТУРИСТ» В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Викладач:
Рік видання: 2018
Автор: Гречухіна Ірина Дмитрівна, Сахно Ірина Панасівна
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

Опис: