Хронотопічна організація роману В. Даниленка «Клітка для вивільги»

Викладач: Нечипоренко Світлана Володимирівна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Нечипоренко С.В., Іванко Т.А.
Спеціалізація:
Опис:
Нечипоренко С. В., Іванко Т. А. Хронотопічна організація роману В. Даниленка «Клітка для вивільги» / С. В. Нечипоренко, Т. А. Іванко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. праць / Ред. кол.: Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпро: Ліра, 2017. – Вип. 21. – С. 76–88. У статті розглянуто хронотопічні константи як коди розкриття внутрішнього світу героїв, їх зв’язків із навколишньою дійсністю та конфліктів з оточенням у романі В. Даниленка «Клітка для вивільги». Висвітлено оригінальність художнього осмислення письменником часу і простору як категорій, що концентрують головну ідею твору, виражену за допомогою конкретних просторово-часових координат. Зокрема, драматизм існування людини в певний історичний період (1930-ті, брежнєвські часи («розвиненого соціалізму»), початок ХХІ ст.), проблема талант і влада, яка заважає його реалізації, авторська філософія часу. Ключові слова: хронотоп, художній час, художній простір, талант, характеристика, ретроспекція, птах, клітка.

[скачано: 2]