ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ МІЖ ПОНЯТТЯМИ «КАРТИНА СВІТУ» ТА «ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

Викладач:
Рік видання: 2019
Автор: Кременєва Тетяна Володимирівна
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

Опис: