ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗООПЕРТИНЕНТНОЇ ФУНКЦІЇ ҐРУНТОВИХ САПРОФАГІВ

Викладач: Дідур Олег Олексійович
Рік видання: 2019
Автор: Кульбачко Ю. Л., Дідур О. О., Похиленко А. П.
Спеціалізація:

8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища БЗЕ

Опис:
На прикладі сапрофагів як функціональної групи «екосистемних інженерів», представників організмів, що забезпечують найважливішу екосистемну послугу – підвищення родючості ґрунтів і захист ґрунтів від ерозії, розглянуто аспекти їх трофічної активності (трофічна вибірковість, накопичення біомаси). Висвітлено пертинентну функцію сапрофагів у формуванні буферної здатності ґрунтів у зоні рекреації (паркова зона мегаполісу) та ґрунтів природних лісових екосистем в умовах степу України. Показано, що сапрофаги активно реалізують свої природні можливості у формуванні потенціалу родючості антропогенно-перетворених і природних ґрунтів. Приділено увагу середовищеперетворювальній участі сапрофагів у біологічному кругообігу. Для спеціалістів у галузі екології, біології, студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.

[скачано: 6]