LE FONCTIONNEMENT DES CONNECTEURS DE REFORMULATION DANS LE DISCOURS

Викладач: Кім Лариса Андріївна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Кім Л.А., Білоіваненко Н.О.
Спеціалізація:

035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

Опис: