Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем для студентів спеціальності 073 Менеджмент (Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування») /

Викладач: Гринько Татьяна Валеріївна
Рік видання: 2019
Автор: Укладачі: Т.В. Гринько, В.Д. Хурдей
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:

[скачано: 1]