. Методичні рекомендації до проходження управлінської практики студентами другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент (Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»)

Викладач: Гринько Татьяна Валеріївна
Рік видання: 2019
Автор: Укладачі: Т. В. Гринько Т. І. Олійник, Т. М. Остапенко
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:

[скачано: 4]