Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти денної та заочної форми навчання.

Викладач: Яровенко Тетяна Сергіївна
Рік видання: 2019
Автор: Яровенко Т.С.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис:

[скачано: 8]