ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ p077-150

Викладач: Шугуров Олег Олегович
Рік видання: 2019
Автор: Шугуров О.О.
Спеціалізація:

091 Біологія. Магістр Біологія

Опис:
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів підготовлений відповідно до затвердженої програми навчальної дисципліни «Популяційна біологія» напряму підготовки 091 «Біологія». В посібнику розглянуто уявлення про популяцію, її структуру і властивості, дано основні концепції популяційної біології, аналізується зв'язок процесів в популяції з явищами та процесами на інших рівнях організації живої матерії, висвітлюються сучасні методи вивчення природних популяцій. Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форми навчання біологічних спеціальностей університетів, установ освіти сільськогосподарського профілю, вчителів профільних біологічних класів.

[скачано: 1]