МІЖМОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ЧИННИК НАБУТТЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМОВОГО РОЗУМІННЯ В ДІЯЛЬНІСНО-ОРІЄНТОВАНОМУ ПІДХОДІ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (НА МАТЕРІАЛІ МОВ РОМАНСЬКОЇ ГРУПИ)

Викладач: Нікітіна Ганна Євгенівна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Нікітіна Ганна Євгенівна
Спеціалізація:
Опис: