Історія української культури

Викладач: Бойко Олег Вікторович
Предмет:
Рік видання: 2013
Автор: Чепурко О. О., Бойко О. В., Мелещук А. А.
Спеціалізація:

6.020302 Історія ІІУ

Опис:

Навчальний посібник з курсу «Історія української культури» містить
контрольні питання і тести для проведення тематичного оцінювання
студентів, теми творчих індивідуальних завдань та рекомендації до їх
виконання, критерії оцінювання викладачем творчих робіт, перелік
екзаменаційних питань та методичні вказівки для підготовки до іспиту.
Для студентів денної та заочної форми навчання.

[скачано: 25]