Навчальна програма з дисципліни вильного вибору "Економічні системи епохи глобальних змін"

Викладач: Дон Ольга Дмитрівна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Дон Т.А.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (бакалавр)

Опис: