Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» Спеціальність 125 Кібербезпека

Викладач: Пасько Анатолій Миколайович
Рік видання: 2019
Автор: Пасько А.М.
Спеціалізація:

125 Кібербезпека

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 125 Кібербезпека