Робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи в мікро- та макро економіці» Спеціальність 111 Математика

Викладач: Ткаченко Марина Євгенівна
Рік видання: 2019
Автор: Ткаченко М.Є.
Спеціалізація:

111 Математика

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи в мікро- та макро економіці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки зі спеціальності 111 Математика