Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Викладач: Ткаченко Марина Євгенівна
Рік видання: 2019
Автор: Ткаченко М.Є.
Спеціалізація:

122 Комп'ютерні науки

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

[скачано: 7]