ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ І БІОРЕГУЛЯЦІЯ СТІЙКОСТІ ГАЗОННИХ РОСЛИН У МІСЬКОМУ УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Викладач: Лихолат Юрій Васильович
Рік видання: 2014
Автор: І.П. ГРИГОРЮК, П.П. ЯВОРОВСЬКИЙ, Ю.В. ЛИХОЛАТ
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БФР

Опис:

У монографії з позицій екосистемного підходу наведено технології вирощування, 
багаторівневі системи біорегуляції морфо-фізіологічних показників і насіннєвої 
продуктивності газонних видів й сортів рослин вітчизняної селекції біологічно 
активними речовинами та мікроелементами в антропогенно зміненому середовищі. 
Розраховано вміст і коефіцієнти біологічного поглинання важких металів газонними 
рослинами в штучних фітоценозах. Висвітлено використання газонних рослин для 
озеленення міських промислових зон і задерніння в умовах рекультивації техногенних 
крутосхилів. Представлено науково-практичні рекомендації з підвищення стійкості 
газонних рослин проти дефіциту вологи та елементів мінерального живлення на 
урбанізованих  територіях. 
Для біологів, екологів, працівників зеленого господарства, викладачів і 
студентів. 

[скачано: 6]