Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» Спеціальність 125 Кібербезпека

Викладач: Руденко Олександр Олексійович
Рік видання: 2019
Автор: Руденко О.О.
Спеціалізація:

125 Кібербезпека

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 125 Кібербезпека