Методичні рекомендації щодо написання та оформлення магістерських дипломних робіт за спеціальністю «КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

Викладач: Шевченко Тетяна Миколаївна
Рік видання: 2016
Автор: Т. М. Шевченко, П. М. Полушкін
Спеціалізація:

8.12010007 Лабораторна діагностика

Опис:

У методичних  рекомендаціях  викладено  загальні  положення  та  зразки, щодо  оформлення наукового  дослідження, методології, структури  та  послідовності написання  магістерської, дипломної  роботи  відповідно  до  стандарту. Подаються  приклади  для оформлення  основних структурних  елементів роботи. Наведено порядок  захисту магістерської роботи  та  критерії оцінювання. Методичні рекомендації  призначені  для  студентів медичного   відділення  факультету  біології  екології  та  медицини  ДНУ  за  спеціальністю  8.12010007  "Лабораторна  діагностика"

[скачано: 22]