Методичні ремомендації з проходження науково-дослідної практики для студентів другого(магістерського)рівня вищої освіти денної форми навчання

Викладач: Яровенко Тетяна Сергіївна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Яровенко Т.С.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (магістр)

Опис: