Навчальна програма з дисципліни вільного вибору АУДИТ ПЕРСОНАЛУ

Викладач: Волкова Наталія Вікторівна
Рік видання: 2020
Автор: Волкова Н.В
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
Навчальна програма з дисципліни вільного вибору АУДИТ ПЕРСОНАЛУ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 073 Менеджмент спеціальність 073 Менеджмент(ОП «Менеджмент організацій»)